Church Committee

Church of the Holy Trinity and St. Luke
Church Committee


Chairman: Mr Anastasion Menikou
Vice-chairman: Dr. Aristos Kapnisis
Treasurer: Mr Anastasios Demetriades
Secretary: Deacon Nikolaos Karafillides
Members: Mr George Tsiappourdhi,  Mr Zaxarias Ioannou, Mr Theoxaris Jordanou, Mrs Katerina Jordanou, Mr Tomazos Sergiou, Mrs Christalla Christoforou, Mrs Ourania Christofi, Miss Eleni Hadjihambi

Go to top